ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน

ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน

20180304 132338

โครงการ "สนามบินตราดเพื่อชุมชน โดยนำบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกให้บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประจำปี 2561

วันที่ 20 ก.พ.61 วัดสลัก

วันที่  4 มี.ค.61 วัดมุมสงบ   

วันที่ 11 พ.ค.61 วัดท่ากระท้อน

วันที่ 11 ก.ค.61 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน

วันที่ 9 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด

วันที่ 12 ก.ย.61 วัดท่าโสม

วันที่ 21 พ.ย.61 วัดจัดสรรพัฒนา 

โครงการ "สนามบินตราดเพื่อชุมชน โดยการนำบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกให้บริการประชาชนในพื้นดังกล่าว ใน จังหวัดตราด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมยาและเวชภัณฑ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้ารับบริการ เพราะเราอยากให้ประชาชนชาวตราด สุขภาพดีและเเข็งแรง พร้อมสู้....เพื่อความฝันต่อไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  นำโดยพญ.จิราภรณ์ จันเขียว วาน มินเชล ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 60 ราย 

"21 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพตราด สุขภาพดี ที่มอบให้คุณ"

โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทร. 039 552 777
ฉุกเฉินโทร. tel 1719

Visitors: 20,203