เเพ็กเกจศัลยกรรมความงาม Plastic

แพ็กเกจศัลยกรรมความงาม

 

surgery plastic web

รายละเอียดการตรวจราคาแพ็กเกจ
เสริมจมูก 22,000
เสริมจมูก (แก้จากที่อื่น) 25,000
ตาสองชั้น 22,000
ตาสองชั้น (แก้จากที่อื่น) 25,000
เสริมคาง 22,000
เสริมคาง (แก้จากที่อื่น) 25,000
ผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก 22,000
ผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก + กล้ามเนื้อตา 25,000
ผ่าตัดถุงใต้ตา 22,000
ผ่าตัดลักยิ้ม 8,000
ผ่าตัดยกคิ้ว 15,000

ผ่าตัดดึงหน้าแผลสั้น (แผลอยู่ที่หน้าหู + หลังหู) แก้ไขร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก เหนียง คาง

45,000
ดูดไขมันเฉพาะที่ฉีดยาชา (ประเมินตามความยากง่าย) 20,000
ฉีดไขมันเฉพาะที่บริเวณใบหน้า (ประเมินตามความยากง่าย) 20,000
เสริมหน้าอก ซิลิโคน อเมริการ  Mentor (นอน รพ. 2 คืน) 95,000

หมายเหตุ :

  • ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมตกแต่ง เป็นราคาเริ่มต้นและประมาณการ  หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติมหรือแก้ไขมากขึ้น 
       แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน และจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้งค่าใช้จ่ายอีกครั้ง
  • ราคาเเพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าปรึกษาเเพทย์ ก่อนวันผ่าตัด
  • กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการที่เบอร์ 039 552 765 คลินิกศัลยกรรม เวลา 08.00-17.00 น.
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Visitors: 20,203