ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน

ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน

 

20180220 122158

โครงการ "สนามบินตราดเพื่อชุมชน โดยนำบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกให้บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประจำปี 2561

วันที่ 20 ก.พ.61 วัดสลัก

วันที่  4 มี.ค.61 วัดมุมสงบ

วันที่ 11 พ.ค.61 วัดท่ากระท้อน

วันที่ 11 ก.ค.61 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน

วันที่ 9 ส.ค.61 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด

วันที่ 12 ก.ย.61 วัดท่าโสม

วันที่ 21 พ.ย.61 วัดจัดสรรพัฒนา 

โครงการ "สนามบินตราดเพื่อชุมชน โดยการนำบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกให้บริการประชาชนในพื้นดังกล่าว ใน จังหวัดตราด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมยาและเวชภัณฑ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้ารับบริการ เพราะเราอยากให้ประชาชนชาวตราด สุขภาพดีและเเข็งแรง พร้อมสู้....เพื่อความฝันต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด  นำโดยนายแพทย์เบญจพล ท้วมสมบูรณ์ ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ วัดสลัก โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 43 ราย 

"21 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพตราด สุขภาพดี ที่มอบให้คุณ"

โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทร. 039 552 777
ฉุกเฉินโทร. 1719

ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 1 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 2 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 3 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 4 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 5 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 6 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 7 ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ เพื่อชุมชน รูปภาพ 8
Visitors: 20,145