กิจกรรมดีๆที่เมืองตราด 2561

จ.ตราด เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ส่งเสริมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม รู้จักพัฒนาตนเอง

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

จังหวัดตราด โดยเทศบาลเมืองตราด ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีเด็กและเยาวชนนับพันคนเข้าร่วมงานตั้งแต่ก่อนเปิดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย อันมีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกในความรู้ความสามารถ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ว่า “รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” โดยการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมความรู้ กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เช่น การจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มและแจกของขวัญ การแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ จากทางกองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด รวมทั้งการแสดงกู้ภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราด ตลอดจนการแสดงต่างๆ บนเวที

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ข้อมูลข่าวและที่มา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

  • okzwbh4nlevFoP5y6HB-o.jpg
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน Koh Mak Low Carbon Lady Cycling Fest 2017 ผู้หญิง... รักปั่น@เกาะหมาก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 ...
Visitors: 22,876