ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ วันที่ 12 กันยายน 2560

ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่บางกอกแอร์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดยนายแพทย์ วีรพงษ์ ช่วยศรี ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ อ.เขาสมิง ณ วัดท่าโสม โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 71 คน

 

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ขอขอบคุณอีกครั้ง ใน ณ ที่นี้ ที่ได้ร่วมรับใช้ประชาชนชาวตราด ให้มีสุขภาพที่ดี

*หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งต่อไป วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ วัดจัดสรรพัฒนา เวลา 09.00 - 12.00 น. นะครับ

 

Visitors: 20,204