ออกหน่วยแพทย์บางกอกแอร์_โรงเรียนวัดบางกระดาน วันที่ 20 ก.ค. 60

ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่บางกอกแอร์

     เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดย นายแพทย์ วิรพงษ์ ช่วยศรี

 ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ โรงเรียนชุมชุนวัดบางกระดาน จ.ตราด

 

 

 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ขอขอบคุณอีกครั้ง ใน ณ ที่นี้ ที่ได้ร่วมรับใช้ประชาชนชาวตราด ให้มีสุขภาพที่ดี

*หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งต่อไป วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ วัดท่าโสม เวลา 09.00 - 12.00 น. นะครับ

 

Visitors: 20,203