โรคความจำ

โรคความจำ

ปรากฏการณ์โรคความจำเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ ที่เกิดขึ้นกับคนไทย และยังเป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามคนไทยมานานแล้ว ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์สมองที่ถูกทำลายด้วยหลายสาเหตุ เช่น การเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัย พันธุกรรม อุบัติเหตุทางสมอง โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรคนี้มีระยะเวลาในการก่อโรคนาน  15 – 20 ปี กว่าจะแสดงออกถึงอาการให้เห็นอย่างชัดเจน “เดิม พบว่าคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 10%  ส่วนคนที่อายุ 85 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 40-50% มีการศึกษา พบว่า โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ จะเริ่มมีอาการเริ่มต้น คือความจำถดถอยก่อน ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการยากในการวินิจฉัย จากภาวะความจำถดถอยตามอายุ จากภาวะความจำถดถอยที่เป็นการเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ จากการศึกษาจะเห็นมีสถิติของผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ ทั่วโลกถึงเกือบ 50 ล้านคน และในเมืองไทย คาดว่า จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงระยะเวลา ใน 10 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการรักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอรให้หายขาดได้ แต่จากการศึกษาวิจัย พบว่า ถ้ามีตรวจพบว่าเป็นโรคความจำถดถอยในกลุ่มที่จะเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนจะเกิดโรค สามารถที่จะชะลอตัวโรคได้ โดยการดูแลตัวเองอย่างดี รวมทั้งการใช้ยาป้องกัน เพื่อชะลอตัวโรค

 

ปัญหาในปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้อยู่  ปล่อยจนเป็นโรค สมองเสื่อมแล้ว ซึ่งเกินกว่าจะรักษาได้ ดังนั้น การตรวจคัดกรอง ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ตั้งแต่อายุ 50 ปี ถือว่าเป็นวิธีการรักษาป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพตราดมีเทคนิคการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ โดยใช้เครื่อง PET SCAN   หรือการสแกนด้วยรังสีเพื่อหาความผิดปกติของสมอง มีห้องปฏิบัติการที่สามารถผลิตสาร Pittsburgh Compound B ที่เข้าไปตรวจจับสารเบต้าอมีลอยด์ ซึ่งเป็นสารตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ โดยใช้เครื่อง PET SCAN เพื่อตรวจหาสารเบต้าอมีลอยด์โดยไม่ต้องเจาะไขสันหลังแบบดั้งเดิม

หากเราสามารถวินิจฉัย ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้แต่เนิ่นๆ ทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาและผู้ป่วยปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะช่วยชะลอตัวโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อ่านหนังสือ การทำงาน โดยไม่เกษียณตัวเอง เล่นเกมส์ที่อาศัยการคิดคำนวณ การพบปะพูดคุยเข้าสังคม ดูแลสุขภาพจิตให้ดี คิดบวก ลดความเครียด ทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับที่ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือทุเลาอาการเสื่อมที่จะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ โรคสมองเสื่อม จะมีอยู่ 2 ประเภท คือโรคสมองเสื่อม สมองชนิดอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อม กลุ่มที่ไม่ใช่ชนิดอัลไซเมอร์ การวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกพบได้บ่อยว่ามีความยากลำบากในแยกโรค จากอาการทางคลินิกอย่างเดียว  จากการศึกษาพบว่าเทคนิคการตรวจโดยใช้เครื่องมือ FDG-PET จะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ จากภาวะสมองเสื่อมชนิดอื่นๆ ได้แม่นยำ ดังนั้น จึงมีการแนะนำใช้ การตรวจ FDG-PET  มากขึ้นในการวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยสมองเสื่อม เพื่อให้การวินิจฉัยได้อย่าง ถูกต้อง และให้การรักษาได้ถูกโรค


 • migraine-headache.jpg
  วิธีการแยกประเภทความปวดศีรษะเบื้องต้น 3 แบบ อาการปวดศีรษะประเภทใดที่ทำให้คุณเจ็บปวด? อาการปวดศีรษะ อาจเป็นแบบมัวๆทึมๆ(dull) และ รู้สึกตุบๆ(throbbing) หรือ ปวดแบบแหลมคม และปวดที่ตำแ...

 • พาร์กินสัน.jpg
  โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อาการของโรคพาร์กินสัน - ผู้ป่วยจะมีอาการสั่น- เกร็งปวดของกล้ามเนื้อ- สูญเสียการ...

 • dementia-851.jpg
  "โรคความจำเสื่อม" “โรคความจำเสื่อม”เป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามคนไทยมานานแล้ว ซึ่งระยะหลังมานี้เราเริ่มพบโรคนี้ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโ...

 • 20160205_132043.JPG
  การเข้ารับการรักษา และบริการ โรคลมชัก หรือโรคคลื่นไฟฟ้าสมองผิดปกติ เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงต่าง ๆ กันไป ไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยอาการชักเพียงอย่างเดียว เมื่อมาที่คลินิกโรคลมชัก...

 • 20151124115031_image1.jpg
  ศัลยกรรมประสาท สมองมีความสำคัญต่อร่างกายหากสมองไม่ยอมสั่งการอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำงานอะไรได้ การรู้เรื่องโรคทางสมองเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้าม ทั้งโรคหลอดเล...

 • D-Braime.jpg
  โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เราดูแลรัษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น ค้นหา... สาเหตุของโรค รักษา... ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ป้องกัน... การเกิดโรคซ้า ฟื้นฟู....

 • thaihealth_c_deijnoprtuw2.jpg
  โรคลมชัก การดูแลผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจรให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาที่มีมาตรฐานและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การบริการด้านคลินิกให้บริการตรวจรั...

 • 10503773_m.jpg
  โรคสมองและระบบประสาท ที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วย นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเม...
Visitors: 22,463