สมอง และระบบประสาท

ไม่น่าเชื่อว่าสมองเล็กๆ ของคนเราจะมีเซลล์มากถึง 10-12 พันล้านตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเส้นใย ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเคมีถึงกัน การที่เราสามารถจดจำเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ได้ก็เพราะว่าเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าแต่เมื่อไหร่ที่สมองทำงานบกพร่องย่อม ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา หากเรารู้ทันก่อนย่อมได้เปรียบ โดยเฉพาะได้รับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือ ที่ทันสมัยก่อนนำไปสู่การรักษา ที่ไม่ใช่แค่การรักษาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรักษาร่วมกับ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ำ รวมทั้งฟื้นฟูสมองให้กลับมาแข็งแกร่ง ร่างกายและจิตใจจึงจะสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข คือเป้าหมายสูงสุดในการรักษาโรคทางสมองทุกชนิด 

แหล่งที่มา :โรงพยาบาลกรุงเทพ

https://goo.gl/w1hyrz

Visitors: 22,876