ศูนย์สุขภาพสตรี

ทุกปัญหาสุขภาพสตรี วางใจให้เราดูแล

ให้บริการครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะทาง

ตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพสตรีทุกวัย ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของสตรีทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง

ด้านสูติ

1. การมาตรวจร่างกาย และปรึกษาก่อนแต่งงาน (Premarrital Counseling)

2. การตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด (ANC and Prenatal Diagnosis)

 • การตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกโดย U/S ทั้ง มิติ และ มิติ
 • การ ตรวจหาโรค Downs Syndrome โดยการเจาะเลือดคัดกรอง Serum Screening Test หรือการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซมโดยตรง (Amniocentesis)
 • การตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรค Thalassemia

3. การบริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างๆ เช่น รับประทานยา ฉีดยา ใส่ห่วง IUD ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมันโดยวิธีทั่วไป และวิธีส่องกล้อง

ด้านนรีเวช

ให้บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ มีคลินิกพิเศษ คือ

 1. ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม โดยใช้วิธี Thin Prep Pap Test ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมที่เคยตรวจกันมา
 2. ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็ง ปากมดลูกผิดปกติ เพื่อตรวจยืนยัน และได้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป โดยใช้วิธีส่องกล้อง Colposcope หรือตัดชิ้นเนื้อ Biopsy or LEEP
 3. ให้การรักษาโรคทางนรีเวชทั้งทายาและผ่าตัด ทำผ่าตัดเนื้องอกชนิดต่างๆ ของมดลูกรังไข่ ชนิดเป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน tel 1719


 • ศูนย์รักษาโรค.jpg
  คลินิกหู คอ จมูก มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ อีกทั้งแพทย์และพยาบ...

 • cardiology-clinic-web.jpg
  ดูแลโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจพร้อมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทร. 039-552-777ฉุกเฉิน

 • center20.jpg
  ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงวัยรุ่นให้การตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วย เด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไปจนถึง อาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแล...

 • gi-web.jpg
  ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดครบครันด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ...

 • laparoscopic-surgery-web.jpg
  ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง รักษาด้วยการผ่าตัดที่ทำผ่านแผลเล็กๆ โดยอาศัยอุปกรณ์การผ่าตัดและกล้องวีดีทัศน์ที่ทันสมัย ทำผ่าตัดรักษาโรคผ่านรอยเปิดเล็กๆ ที่ผิว ซึ่งผลการรักษาจะต้องดีเท่ากัน ...

 • ortho-image.jpg
  ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ให้กระดูกและข้อกลับมาแข็งแรง รักษาโรคทางกระดูกอย่างครบวงจร อาทิ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุเอ็นฉีกขาด โรคกระดูกสัน...

 • surgery-image.jpg
  คลินิกทำแผล ให้การรักษาและบริการล้างแผลผู้ป่วยที่มีบาดแผลทั่วไป และบาดแผลเรื้อรังผ่าตัดรักษาเฉพาะโรคด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทร. 0...

 • urinarysystem-urology.jpg
  ตรวจรักษา และให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคนิ่วในไต ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะลำบาก เนื้องอกในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ ส...

 • check-up-center.jpg
  โดยให้บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ผู้บริหาร และบริษัทต่างๆ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการอย่างครบวงจร ดังนี้ บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ขอใบรับรองแพทย์ ...

 • brain-center.jpg
  ศูนย์สมองและระบบประสาท ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ...

 • center31.jpg
  ให้เราดูแลปัญหาสุขภาพคุณอย่างผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรมให้ความห่วงใยกับคนไข้ทุกรายอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่...

 • ลูกหลานของท่านเป็นแบบนี้หรือไม่.JPG
  ไขข้อข้องใจ ลูกหลานอยู่ไม่นิ่ง แค่ซน หรือเป็นโรคสมาธิสั้น? ถึงแม้ว่าความซนกับเด็กๆ อาจจะดูเหมือนเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร แต่ในบางครั้ง คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูหลายๆท่าน ...
Visitors: 21,147