ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดครบครันด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ นิ่วในทางเดินน้ำดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ปัจจุบันศูนย์ให้การดูแลรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง อาทิ

 • โรคกระเพาะอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร
 • โรคมะเร้งลำไส้
 • โรคตับ
 • โรคไวรัสตับอักเสบ
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา
 • โรคตับแข็ง
 • อาการขับถ่ายผิดปกติ
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี
 • โรคตับอ่อนอักเสบ
 • โรคนิ่วในท่อน้ำดี
 • โรคกระเพาะลำไส้อักเสบ
 • ท้องผูกเรื่อรัง
 • โรคมะเร็งตับ
 • โรคกรดไหลย้อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน tel 1719


 • ศูนย์รักษาโรค.jpg
  คลินิกหู คอ จมูก มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถให้การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ อีกทั้งแพทย์และพยาบ...

 • cardiology-clinic-web.jpg
  ดูแลโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจพร้อมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทร. 039-552-777ฉุกเฉิน

 • center20.jpg
  ให้การวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงวัยรุ่นให้การตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วย เด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไปจนถึง อาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแล...

 • laparoscopic-surgery-web.jpg
  ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง รักษาด้วยการผ่าตัดที่ทำผ่านแผลเล็กๆ โดยอาศัยอุปกรณ์การผ่าตัดและกล้องวีดีทัศน์ที่ทันสมัย ทำผ่าตัดรักษาโรคผ่านรอยเปิดเล็กๆ ที่ผิว ซึ่งผลการรักษาจะต้องดีเท่ากัน ...

 • ortho-image.jpg
  ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ให้กระดูกและข้อกลับมาแข็งแรง รักษาโรคทางกระดูกอย่างครบวงจร อาทิ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุเอ็นฉีกขาด โรคกระดูกสัน...

 • surgery-image.jpg
  คลินิกทำแผล ให้การรักษาและบริการล้างแผลผู้ป่วยที่มีบาดแผลทั่วไป และบาดแผลเรื้อรังผ่าตัดรักษาเฉพาะโรคด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทร. 0...

 • urinarysystem-urology.jpg
  ตรวจรักษา และให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคนิ่วในไต ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะลำบาก เนื้องอกในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ ส...

 • check-up-center.jpg
  โดยให้บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล ผู้บริหาร และบริษัทต่างๆ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้รับบริการอย่างครบวงจร ดังนี้ บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ขอใบรับรองแพทย์ ...

 • brain-center.jpg
  ศูนย์สมองและระบบประสาท ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ครบครันด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ...

 • center26.jpg
  ทุกปัญหาสุขภาพสตรี วางใจให้เราดูแล ให้บริการครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะทาง ตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพสตรีทุกวัย ด้ว...

 • center31.jpg
  ให้เราดูแลปัญหาสุขภาพคุณอย่างผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรมให้ความห่วงใยกับคนไข้ทุกรายอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างแม่...

 • ลูกหลานของท่านเป็นแบบนี้หรือไม่.JPG
  ไขข้อข้องใจ ลูกหลานอยู่ไม่นิ่ง แค่ซน หรือเป็นโรคสมาธิสั้น? ถึงแม้ว่าความซนกับเด็กๆ อาจจะดูเหมือนเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร แต่ในบางครั้ง คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูหลายๆท่าน ...
Visitors: 22,463