Sweet Apple

Sweet Apple

Sweet Apple ความหอมหวาน ที่มีให้คุณมานาน ตั้งแต่ปี 2009
เราไม่ได้เป็นเพียงร้านกาแฟ แต่เราคือ จุดเริ่มต้นทีดีสำหรับทุกๆวันของคุณ 
" Drink for a Better Day "
เราสร้างสรรค์สิ่งเติมเต็มใหม่ๆ ให้คุณเสมอ
เพื่อเป็นแรงบัลดาลใจ ให้วันที่ดีของคุณ
We are Sweet,Thank you for your Sweetness

          

 

เปิด 7:30-18:30 น.

โทร 089 041 1427 

Visitors: 21,704