เลิก บุหรี่ เหล้า เข้าพรรษา

"เข้าพรรษา" เลิก/งด บุหรี่ เหล้า กันเถอะ!!!
***หากเราหันมา ลด/ละ/เลิก บุหรี่ เหล้า ก็จะทำให้สามารถลดความเสี่ยงโรคที่ตามมาหลายๆโรคได้ค่ะ
**เพราะบุหรี่ เหล้า เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆอีกมากมาย
*ปรึกษา เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด โดย จิตเเพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039 552 777

Visitors: 21,704