ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่บางกอกแอร์

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดย พญ.กัลยรัตน์ โอภาสวานิช ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ วัดสลัก ตำบล ท่าโสม อำเภอ เขาสมิง จ.ตราด

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ขอขอบคุณอีกครั้ง ใน ณ ที่นี้ ที่ได้ร่วมรับใช้ประชาชนชาวตราด ให้มีสุขภาพที่ดี

*หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งต่อไป วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางกระดาน เวลา 09.00 - 12.00 น. นะครับ

 

Visitors: 20,145