ออกหน่วยเเพทย์บางกอกเเอร์ วันที่ 20 เม.ย.60

ออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่บางกอกแอร์

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดย พญ.ธัญญนีย์ เรืองบัณฑิต ร่วมกับสนามบินบางกอกแอร์เวย์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้การสนับสนุนและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนชาวตราด ในเขตพื้นที่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ ณ ที่ทำการ อบต.บางปิด โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 80 คน
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณ ท่านสุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด มา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ให้การสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

  โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ขอขอคุณอีกครั้ง ใน ณ ที่นี้ ที่ได้ร่วมรับใช้ประชาชนชาวตราด ให้มีสุขภาพที่ดี

*หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งต่อไป วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง เวลา 09.00 - 12.00 น. นะครับ

Visitors: 20,203