สถิติิอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2557-2559

 
สถิติิอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2557-2559

 

สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

 

จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ในเทศกาลสงกรานต์ เปรียบเทียบ ปี 2557 – 2559

 

 

จำนวนผู้บาดเจ็บ(OPD+IPD)จากการจราจรทางถนน ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 – 2559 เปรียบเทียบรายวัน

 

 

จำนวนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ 2559 จำแนกตามคู่กรณี

 

 

มาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ สถิติผู้กระทำผิดมาตรการ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ 9 – 17 เมษายน 2559

 

แหล่งที่มาข้อมูล : ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558-2559, กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข (รวมข้อมูล กรุงเทพฯ) ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 วิเคราะห์ : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 


  • 9.jpg
    ช่วงเทศกาลสงกรานต์ผู้คนส่วนใหญ่ มักจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจับจ่ายซื้อสินค้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้งและอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำมาทำอาหารรับประทานร่วมกัน เพื่อเ...
Visitors: 22,194