ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เคมีบำบัด

 

เคมีบำบัดคืออะไร (Chemotheoapy)

เคมีบำบัดคือ การใช้ยาเพื่อรักษาโรค ซึ่งมาจากคำ 2 คำ มารวมกันคือคำว่าเคมี (Chemical) และบำบัด (Therapy) หรือรักษา (Treatment) ปัจจุบัน เคมีบำบัดใช้สำหรับ ยารักษาโรคมะเร็ง 

เซลล์มะเร็ง เป็นเซลล์ที่ผิดปกติ เพราะไม่สามารถควบคุม การเจริญเติบโต ซึ่งต่างจากเซลล์ปกติ ที่มีการแบ่งตัว และเจริญเติบโต เมื่อร่างกายสั่ง เคมีบำบัด ทำงานโดยเข้าไปขัดขวาง การเจริญเติบโต หรือการแบ่งตัว ของเซลล์มะเร็ง ให้ช้าลง และทำลายเซลล์มะเร็ง ที่กำลังแบ่งตัว 

เซลล์ปกติที่กำลังเจริญเติบโต หรือกำลังแบ่งตัว จะถูกผลกระทบจากเคมีบำบัด เช่น ไขกระดูก ซึ่งมีหน้าที่ผลิตเซลล์เลือดแดง เซลล์บุผนังทางเดินอาหาร (ปาก, คอ, กระเพาะอาหาร, ลำไล้เล็ก) และรากผม ผลกระทบของ เคมีบำบัดต่อเซลล์ปกติ คือ อาการข้างเคียง ของการใช้เคมีบำบัด เช่น โลหิตจาง, คลื่นไส้อาเจียน, ผมร่วง อย่างไรก็ตาม แพทย์ได้ตระหนักถึง อาการข้างเคียงเหล่านี้ และสามารถทำให้ลดน้อยลง หรือป้องกันได้ ด้วยการเสริมการบำบัดชนิดอื่นที่เหมาะสม

วิธีให้เคมีบำบัด

แพทย์จะสั่งใช้ยารักษา โรคมะเร็งชนิดใด ขึ้นอยู่กับชนิด และตำแหน่งของมะเร็ง และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย ปัจจุบัน การใช้ยารักษาโรคมะเร็ง ร่วมกันหลายชนิด จะให้ผลที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าการใช้ยาชนิดเดียวกัน 

การให้ยารักษาโรคมะเร็ง มีหลายวิธี ยามีทั้งชนิดน้ำ ชนิดเม็ด ชนิดฉีด ยารักษาโรคมะเร็ง เวลาใช้ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด มากไปกว่ายาที่ใช้รักษาโรคทั่วๆ ไป

ยาชนิดรับประทาน

เคมีบำบัดชนิดรับประทาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพราะเป็นวิธีให้ยาผู้ป่วย ที่สะดวกที่สุด เมื่อกลีนยาลงไป จะถูกดูดซึม เข้าสู่กระแสเลือด ทางเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร และเยื่อบุผนังลำไส้เล็ก ยาบางชนิด ไม่สามารถให้ทางวิธีนี้ได้ เพราะอาจทำลาย เยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีนี้ ยาบางชนิดสามารถให้ได้ โดยวิธีฉีดเท่านั้น

ยาฉีดชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ยาบางชนิด มีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อถูกปล่อยอย่างช้า เข้าสู่กระแสเลือด ยาชนิดนี้ จะถูกฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มากกว่าฉีดเข้าหลอดเลือกโดยตรง

ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือผสมกับของเหลวอื่น ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ

ยาที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือทำลายเนื้อเยื่อ จะถูกฉีดเข้าหลอดเลือดดำ และกระแสเลือดโดยตรง ดังนั้น กระแสเลือดจะทำให้ยาเจือจาง อย่างรวดเร็ว และเร่งทำงานได้ทันที 

 

แหล่งที่มาข้อมูล https://goo.gl/r9bD7k

Visitors: 20,145