การตรวจและการรักษา

 


                                                                 การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรก

วิธีการตรวจ
ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ
เพศ
อาย
 
ช่วงเวลาการตรวจ
         
การส่องกล้อง เพื่อตรวจหา มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี หากผลการตรวจเป็นปกติ 2 ครั้ง ติดต่อกัน ควรตรวจทุก 3-5 ปี
         
การตรวจหาเลือดในอุจจาระ
ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี
         

การตรวจทวารหนัก

ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี
         
การตรวจอัลตราซาวนด์ตับและตรวจเลือด 
(หาค่า AFP)
ชาย-หญิง
ผู้ที่เป็นพาหะ ไวรัสตับ อักเสบบีและะ ไวรัสตับ อักเสบซี
  ทุก 6 เดือน หรือ ทุก 1 ปี
         

การกลืนแป้งเพื่อตรวจกระเพาะอาหาร

ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกป
         
การเอกซเรย์ปอด
ชาย-หญิง
50 ปีขึ้นไป
  ทุกปี
         
การตรวจภายใน และตรวจหาเซลล์มะเร็งของปากมดลูก
หญิง
30-65 ปี หรือ น้อยกว่า 30 ปี ในกรณีที่มีเพศ สัมพันธ์แล้ว
  ทุกปี หากผลการตรวจเป็นปกติ 3 ครั้ง ติดต่อกัน ครั้งต่อไป ควรตรวจอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี
         
การตรวจเยื่อบุโพรงมดลูก
หญิง
เมื่อหมด ประจำเดือน แล้ว
  เมื่อหมดประจำเดือนแล้ว
         
การตรวจเต้านมโดยแพทย์
หญิง
20-40 ปี หรือ 40 ปีขึ้นไป
  ทุก 1-2 ปี
ทุกปี
         
การตรวจเต้านมโดยเอกซเรย์พิเศษ
(Mammography)
หญิง
35-40 ปีขึ้นไป 41-49 ปี 
50 ปีขั้นไป
  ควรจดบันทึกเพื่อติดตามผล
ทุก 1-2 ปี
ทุกปี
         
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
หญิง
20 ปีขึ้นไป
  ทุกเดือน (7-10 วัน หลังหมดประจำเดือน)
         
การตรวจสุขภาพทั่วไป และการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก รวมไปถึงการตรวจมะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งช่องปาก และมะเร็งผิวหนัง
ชาย-หญิง
20-39 ปี
40 ปีขึ้นไป
  ทุก 3 ปี
ทุกปี

 

แหล่งที่มาข้อมูล http://www.yourhealthyguide.com/article/ac-inspect.htm


 • 14.jpg
  ในระยะแรกมักจะไม่ปรากฏอาการ ต่อมาเมื่อเป็นมากขึ้น (อาจนานเป็นเดือน เป็นปี) จะมีอาการทั่วไป (พบร่วมกันในมะเร็งทุกชนิด) คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วอาจมีไข้ เรื้อร...

 • 35.jpg
  การป้องกัน : การปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันมะเร็ง 1.พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ, พักผ่อนให้เพียงพอ, หาทางผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆ อย่าอยู่ในที่ๆ อากาศไ...

 • 31.jpg
  Q:มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างไหมครับที่บ่งชี้ว่าเราอาจเป็นโรคมะเร็ง A: การรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดนั้น เป็นไปได้เมื่อได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะต้น ๆ ดังนั้น นอกจากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต...

 • shutterstock_92301583.jpg
  5 สัญญาณเตือนของมะเร็งเต้านม ที่ผู้หญิงจำนวนมากมักไม่สนใจ สมาคมมะเร็งของอเมริกา (American Cancer Society) คาดว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ประมาณ 246,660 ที่เป็นมะเร็งเต้านมแบบล...
Visitors: 20,145