มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

 

ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชายประกอบด้วย ไต กรวยไต และท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก อวัยวะเพศชาย องคชาต หรือลึงค์ ลูกอัณฑะ ถุงอัณฑะ มะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ไต อวัยวะเพศชาย และมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนักได้แก่ มะเร็งของลูกอัณฑะ ถุงอัณฑะ และท่อไต

อาการ

 
ปัสสาวะเป็นเลือด ลิ่มเลือด โดยในระยะแรกเริ่มจะไม่มีอาการปวด พบในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งของไต
 
ปัสสาวะขัด ต้องเบ่ง หรือปัสสาวะออกกะปริดกะปรอย พบในมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที่สอง
 
มีแผลเรื้อรังชนิดเลือดออกง่ายและมีกลิ่นเหม็น พบในมะเร็งของอวัยวะเพศชาย
 
หนังหุ้มอวัยวะเพศหรือหนังหุ้มลึงค์ไม่เปิด และมีอาการคันภายในหรือมีเม็ดที่คลำได้
 
บริเวณที่มีการเสียดสีมีการอักเสบไม่หาย เช่น มะเร็งถุงอัณฑะ
 
มีก้อนคลำได้ชัดเจนบริเวณสีข้าง (บริเวณไต) หรือบริเวณท้องน้อยเหนือหัวเหน่า (บริเวณกระเพาะปัสสาวะ)
 
มีก้อนและคลำได้ที่ลูกอัณฑะ กดไม่เจ็บและโตเร็ว
 
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบหรือซอกคอโต พบในรายที่มะเร็งกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว
 
เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผอมลง ไป ปวดกระดูก พบในระยะที่มีการกระจายของมะเร็งไปแล้ว

ปัจจัยเสี่ยง

 
อายุ มะเร็งของไต กระเพาะปัสสาวะมักพบในคนอายุประมาณ 50 – 70 ปี มะเร็งองคชาตมักพบในคนวัยกลางคน และมะเร็งอัณฑะมักพบในวัยหนุ่มฉกรรจ์
 
มะเร็งของไตและกรวยไต เกิดร่วมกับการอักเสบเรื้อรังและนิ่วในไต เนื่องจากกินยาแก้ปวดประเภทฟีนาซีตินมากเกินไป
 
มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ เกิดบ่อยในคนที่สูบบุหรี่จัด ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีมลภาวะ มีการอักเสบเรื้อรัง หรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
 
อาหารที่มีไขมันมากหรือสาเหตุทางพันธุกรรม ก็อาจมีส่วนที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้
 
ลูกอัณฑะที่ไม่ลงมาในถุงอัณฑะ มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูง
 
การเสียดสีเรื้อรัง ทำให้เกิดแผลไม่หายแล้วกลายเป็นมะเร็ง เช่น มะเร็งของถุงอัณฑะ

 

แหล่งที่มาข้อมูล http://www.yourhealthyguide.com/article/ac-man.htm

Visitors: 22,463