การนอนไม่หลับ

 

ความต้องการในการพักผ่อน ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อายุ สภาพร่างกาย และสุขภาพ เช่น คนอายุน้อย จะต้องการการพักผ่อน มากกว่าคนสูงอายุ สภาพร่างกายคนบางคนพักผ่อนน้อย ก็สดชื่นทำงานได้ดี และในคนที่สุขภาพไม่ดี มีโรคทางกาย ก็ต้องการการพักผ่อน มากกว่าคนที่สุขภาพดีกว่า เป็นต้น

นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคหรือไม่

นอนไม่หลับ ไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะ หรืออาการที่เกิดขึ้น ร่วมกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ที่ทำให้เครียด หรือไม่สบายใจ ความผิดปกติทางกาย หรือจิตใจ หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง เช่น การแปลกสถานที่ 

เมื่อใดจึงจะเรียกว่ามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ

มีข้อสังเกตว่า เมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับ หลับไม่สนิท หรือหลับไม่พอเป็นเวลา 3 วันใน 1 สัปดาห์ ติด
ต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และรู้สึกวิตกกังวลต่ออาการที่เป็น ร่วมกับหน้าที่การทำงานที่แย่ลง ก็จะถือว่านอนไม่หลับ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

การนอนไม่หลับเกิดจากสาเหตุใด

สาเหตุของการนอนไม่หลับ เกิดจากปัจจัยทางกาย ทางจิตใจ และสภาพแวดล้อมของการนอน

- ปัจจัยทางกาย ได้แก่ โรคที่ทำให้มีอาการเจ็บปวดมาก หายใจไม่สะดวกหรือผลจากยา และสารกระตุ้นบางอย่าง เช่น กาแฟ

- ปัจจัยทางจิตใจ ได้แก่ เหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องที่ทำให้เสียใจ ไม่สบายใจ หรือเป็นอาการเริ่มแรก ของโรคทางจิตบางอย่าง

- ส่วนสภาพแวดล้อมของการนอน ได้แก่ สภาพห้องนอน หรือการแปลกต่อสถานที่ ก็อาจทำให้นอนไม่หลับได้

ลักษณะอาการที่พบร่วมกับอาการนอนไม่หลับ

นอนไม่หลับ มักพบร่วมกับอาการของความเครียด ความไม่สบายใจ และเมื่อเริ่มนอนไม่หลับ เราก็มักจะเริ่มรู้สึกกลัว การนอนไม่หลับ หมกมุ่นเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ พยายามบังคับให้ตนเองนอนให้หลับ โดยปกติ การนอนเป็นธรรมชาติบังคับไม่ได้ ทำให้การนอนในคืนถัดไป แย่ลงจากความกังวลของเราเอง เกิดเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การนอนไม่หลับรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้บางครั้ง สาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับ จะหมดไปแล้วก็ตาม

ส่งผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่อย่างไร

การนอนไม่หลับ จะทำให้เกิดผลเสียต่อ สุขภาพร่างกายและจิตใจ อาจทำให้เกิดโรคทางกาย หรือทำให้โรคทางกายแย่ลง ส่วนทางจิตใจ ก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจ ความเครียด ไม่มีสมาธิในการทำงาน กลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรง หรือกลัวการนอนไม่หลับได้

เมื่อใดจึงควรมาพบแพทย์

ควรมาพบแพทย์ เมื่อการนอนไม่หลับ เกิดเป็นปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะการที่มาพบแพทย์เร็ว จะทำให้พบสาเหตุโดยเร็ว การรักษาจะง่ายขึ้น ถ้าปล่อยให้เป็นมาก การรักษาจะยากขึ้น หรือถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคใดๆ ก็ตาม ก็จะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติ เกี่ยวกับการนอนหลับที่ถูกต้อง ทำให้ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

การแก้ไข / การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการนอนไม่หลับ

การแก้ไขปัญหานอนไม่หลับ ได้แก่ การค้นหาสาหตุที่แท้จริง และทำการรักษาร่วมกับ การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอน

การปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอน เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับทุกคน เพราะจะป้องกันปัญหาการนอนไม่หลับ หรือช่วยให้การนอนไม่หลับดีขึ้นได้ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนอน ได้แก่

- ตื่นนอนให้เป็นเวลา ถึงแม้จะนอนได้น้อยเพียงใดก็ตาม การตื่นนอนตรงเวลา จะทำให้ร่างกายปรับ วงจรการนอนปกติได้ในคืนถัดไป จะทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเอง

- จัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้ดี เช่น อากาศที่ไม่ร้อน หรือหนาวเกินไป เสียงไม่ดังเกินไป แสงต้องไม่สว่างมากเกินไป

- ใช้เตียงนอนเพื่อการนอนเท่านั้น ห้ามใช้ทำกิจกรรมอื่น เช่น อ่านหนังสือ หรือทำงานเล็กๆ น้อยๆ ควรจะนอน ก็ต่อเมื่อรู้สึกง่วง ถ้านอนไม่หลับใน 10 นาที ให้ลุกจากเตียง ไปทำกิจกรรมที่สบายใจ เมื่อง่วงจึงมานอนใหม่

- ออกกำลังกาย ให้สม่ำเสมอทุกวันในตอนเย็น ห้ามออกก่อนนอน เพราะคิดว่าจะทำให้เพลียหลับง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้หลับยากขึ้นกว่าเดิม

- งดสารกระตุ้นหลังเที่ยงวัน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม การดื่มสุรา เบียร์ทำให้หลับง่ายตอนแรก แต่จะทำให้หลับไม่สนิท

- การอาบน้ำอุ่น ดื่มนมอุ่นๆ การผ่อนคลายต่างๆ เช่น การทำสมาธิ จะช่วยให้หลับง่ายขึ้น

- อย่าบังคับให้นอนหลับ เพราะบังคับไม่ได้ หรืออย่าคิดว่าการนอนคืนนี้ จะเหมือนคืนก่อน จะทำให้เกิดความกังวลมาก ทำให้หลับยากขึ้น

- อย่าไปนอนชดเชยตอนกลางวัน จะทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืน ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้ยาเพื่อทำให้หลับ เพราะจะทำให้ติด และเมื่อหยุดยา จะทำให้นอนไม่หลับมากขึ้นกว่าเดิม

ปัญหาความไม่สบายใจเพียงเล็กน้อย แล้วทำให้นอนไม่หลับ อาจนำไปสู่ปัญหาการนอนไม่หลับที่รุนแรง และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมาก การมาพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วตั้งแต่แรก จะทำให้ปัญหารุนแรงน้อยลง รวมทั้งป้องกันปัญหาการนอนไม่หลับในอนาคตได้ด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล https://goo.gl/kat45n


 • 90900709.jpg
  บันไดขั้นที่ 1 มองตัวเองว่าดีและมีค่าทุกวัน ในแต่ละวันให้นึกถึงความดี และความโชคดีของตนเอง เริ่มต้นด้วยการตื่นนอนตอนเช้า ให้ยิ้มกับตัวเอง และนึกว่าโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว ให้นึกถ...

 • 367_banner-2557.jpg
  วันเวลาในแต่ละวันที่ผ่านไป หลายคนมีความสุขจนล้นเหลือ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ดูจะไม่ค่อยมีความสุขเลย สาเหตุที่ทำให้ไม่มีความสุขนั้น มาจากหลายสาเหตุ แต่ก็มีอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เป็นอย่...

 • stress-decease.jpg
  Working Women อย่างคุณ แต่ละวันอาจมีเรื่องมากมายให้ขบคิด มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่เสมอ ประกอบกับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและแข่งขันกับเวลา รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจในยุคน้ำมันแพง หรือแม้แต่กา...

 • 1358177034-DSC02286JP-o.jpg
  หวานได้ ไม่ทำร้ายสุขภาพ จากการวิจัยและศึกษาเรื่องพฤติกรรม การรับประทานอาหารและน้ำของคนไทยล่าสุด จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) พบว่าคนไทยติดรับประทานหวานมากขึ้น เฉลี่ยรับประทาน...

 • 559000003127401.JPEG
  เศร้า. เบื่อ.เซ็ง.. อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติเมื่อเจอกับเรื่องของการสูญเสีย อาจเป็นผลจากความผิดหวัง เรื่อง การงานไม่ได้ตามที่หวัง สูญเสียเงินทอง พลัดพรากจากคนที่รัก มี...

 • 3669_big.jpg
  บรรเทาปวดหัวจากความเครียดได้ด้วยตัวเอง หลายคนอาจคิดว่า อาการปวดหัวจากความเครียดไม่อันตราย กินยาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย บางคนปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง บางรายสะสมจนถึงขั้นกลายเป็นโรคเรื้อร...

 • health.jpg
  โรคจน ปัญหา สุขภาพจิต คติทางพุทธศาสนา กล่าวว่า ความสุขของคฤหัส เกิด แก่ การมีทรัพย์ การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ การไม่เป็นหนี้ การประกอบอาชีพไม่เป็นโทษ และถือว่าความยากจน เป็นทุกข์ในโลก...

 • สุขภาพจิต สุขภาพใจ ดูแลกันหน่อยนะ ! สุขภาพใจ ดูแลกันหน่อย (Momypedia)โดย นพ.อุดม เพชรสังหารการดูแลสุขภาพคงไม่ได้หมายถึงทางกายอย่างเดียว แต่ได้ดูแลและห่วงใย "สุขภาพใจ" กันบ้างห...

 • 2..jpg
  ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้รับการยอมรับว่า มีความสำคัญต่อการแพทย์ ตั้งแต่สมัย Hippocrates ดังได้มีประมาณการว่า 60% ของผู้ป่วยที่พบแพทย์ มีสาหตุเบื้องต้นทางอารมณ์ มากกว่าทางกายจริงๆ ซึ่ง...

 • 3.jpg
  วันเวลาในแต่ละวันที่ผ่านไป หลายคนมีความสุขจนล้นเหลือ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ดูจะไม่ค่อยมีความสุขเลย สาเหตุที่ทำให้ไม่มีความสุขนั้น มาจากหลายสาเหตุ แต่ก็มีอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เป็นอย...

 • 4.jpg
  ความเครียดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มากก็น้อย ความเครียดอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาในตัวเราเอง เช่น ปวดท้องอึขณะที่ขับรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน หรือความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวด...

 • 5.jpg
  ชีวิตทุกคนผ่านวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่และก็ถึงวัยสูงอายุ หลายคนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ได้อยู่ในครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นร่วมกับพี่น้อง เจริญเติบโต ศึกษาเล...

 • 6.jpg
  ความเครียดคืออะไร?ความเครียด เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ ที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักเกินกำลังทรัพยากรที่เรามี...

 • 7.jpg
  บางทีการที่คุณรู้สึกยุ่งและเครียดอยู่ตลอดเวลา อาจจะไม่ได้มาจากการที่คุณมีงานมากเกินไป หรือมีเวลาไม่มากพอ แต่เพราะคุณไม่รู้จักใช้เวลาของตัวเองมากกว่า หนึ่งในปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดคว...

 • 8.jpg
  บอกร่างกายตัวเองว่า -ฉันจะไม่ทำอะไรเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้ -ฉันจะถนอมร่างกาย ให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ทำร้าย ด้วยการเอาพิษภัยต่างๆ มาใส่ตัว -ฉันจะดูแลรักษาความเจ็บไข้ ที่เป็นอยู...

 • 9.jpg
  ฮ่า ฮ่า ฮ่า...หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส ไม่ใช่คำโม้ หรือโอ้อวดเกินจริงแต่อย่างใด เสียงหัวเราะยังมีประโยชน์สารพัด ที่คุณจะประหลาดใจ หัวเราะเป็นยาวิเศษการได้หัวเราะแต่ละครั้ง นอกจากส...

 • 10.jpg
  ความเครียดเป็นสภาวะที่บุคคลรู้สึกไม่เป็นสุข ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเอง หรือจากการถูกเร้าด้วยบางสิ่งบางอย่าง ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ก็ได้ มีผู้จำแนกที่มา และการแสดงออกของความเครียดไว้ ดังนี...

 • 11.jpg
  การคลายเครียดในภาวะปกติเป็นวิธีการคลายเครียดที่คนทั่วไปนิยมปฏิบัติ โดยมักเลือกปฏิบัติในวิธีที่เคยชิน ถนัด หรือชอบ และสนใจ ทั้งนี้เพียงเพื่อให้ความเครียดลดลง รู้สึกสบายใจมากขึ้น เช่...

 • 15.gif
  การคลายเครียดในภาวะที่มีความเครียดสูง เมื่อมีความเครียด กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายจะหดเกร็ง และจิตใจจะวุ่นวายสับสน ดังนั้น เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดส่วนใหญ่ จึงเน้นการผ่อนคล...

 • 14.gif
  กำลังใจหาได้จากที่ไหน กำลังใจ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนเรา ถ้าขาดกำลังใจเสียแล้ว คงไม่มีแรงอะไรมาผลักดัน ให้เราฟันฝ่าอุปสรรคได้ ต่อไปดีไม่ดีอาจถึงขนาดคิดฆ่าตัวตาย เพราะหมดกำลังใ...

 • 16.jpg
  แม้ว่าอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ จากที่ใบหน้าจะไม่รับแขก ไม่สนฝรั่ง หรือเมินไทย ที่เด่นชัดบนใบหน้า ในเวลาที่คุณโกรธไฟลุกแล้วนั้น อารมณ์โกรธที่สะสมอยู่ภายในจิตใจนานๆ ก็ยังจะก่...

 • 17.jpg
  คติทางพุทธศาสนา กล่าวว่า ความสุขของคฤหัส เกิด แก่ การมีทรัพย์ การบริโภคใช้จ่ายทรัพย์ การไม่เป็นหนี้ การประกอบอาชีพไม่เป็นโทษ และถือว่าความยากจน เป็นทุกข์ในโลก แต่ทุกข์จากความยากจน...

 • 18.jpg
  โรคจิตเภทคือ กลุ่มอาการของโรคจิต มีหลายชนิดและหลายสาเหตุ แต่โรคจิตเภทเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุด มีความผิดปกติของความคิดเป็นลักษณะสำคัญ และมีการแสดงออกของพฤติกรรม การรับ...

 • 20.jpg
  คุณครูเคยสอนไว้ว่า การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับซึ่งพวกเราก็มักจะเห็นด้วย เพราะเวลาคุณครูสอนไป เราก็นอน หลับไปเป็นประจำ แต่บางครั้งเมื่อเราต้องการจะนอนจริงๆ เรากลับนอนไม่หล...

 • 20.1.png
  สาเหตุของอาการนอนไม่หลับแบบเฉียบพลัน ได้แก่ • ความเครียดอย่างรุนแรงในชีวิต (การเปลี่ยนหรือสูญเสียงาน, การเสียชีวิตของคนใกล้ชิด, การเปลี่ยนที่อยู่) • ความเจ็บป่วยของจิตใ...

 • คืนนี้ เมื่อถึงเวลาปิดไฟเข้านอน คุณจะหลับไปอย่างสบาย หรือว่าคุณจะนอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืด รอให้ความง่วงมาเยือนก็ไม่มาสักที เหมือนคนอีกจำนวนมาก ที่มีปัญหาความขัดแย้ง ความผิดหวัง ท...

 • 21.jpg
  คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ ที่รู้สึกว่าหลังตื่นนอนตอนเช้า อารมณ์ไม่แจ่มใสอย่างที่ควรเป็น (ไม่นับอาการเบื่อเรียนหรือเบื่องาน) ทั้งๆ ที่นอนหลับเต็มอิ่ม ไม่เครียดหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ บ...

 • 22.jpg
  นี่แหละเรียกอาการวิตกกังวล อาการวิตกกังวล(Anxiety) เกิดจากปฏิกิริยาหลั่งสารอะดรีนาลีนในร่างกาย เป็นความรู้สึกกังวล และพะวักพะวง ซึ่งโดยทั่วไปสามารถเกิดได้ชั่วคราว เช่น มีนัดสัมภาษ...

 • 1.jpg
  วิธีลดความเครียดในการทำงาน 1. คงต้องออกกำลังกายเพื่อระบายฮอร์โมนแห่งความเครียดออกไปให้หมด จะ เป็นการออกกำลังกายระหว่างการทำงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือจะเป็นการเล่นกีฬา หรือท...

 • 2.jpg
  ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้จำเป็นต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือการพักผ่อนหย่อนใจในโลกไซเบอร์ แต่ถ้าเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ จะก่อ...

 • 3.jpg
  อาการปวดตึงที่คอ บ่า และไหล่ สำหรับหนุ่มสาวที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จึงมักจะทำให้เกิดอาการ ปวด ตึง บริเวณต้นคอ บ่าและหัวไหล่ บางรายอาจจะมีอาการเกร็งอย่างร...

 • 4.jpg
  ปัจจุบันอาหารเสริมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง ในต่างประเทศอาหารเสริมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากคุณค่าที่ได้รับจากอาหารน...

 • 5.jpg
  การเตรียมตัว..ก่อนบริจาคโลหิต สำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปบริจาคโลหิต ขอแนะนำข้อควรปฏิบัติดังนี้ข้อมูลการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลาปกติของตนเอง ในคืนก่อนวั...

 • 6.jpg
  เกร็ดความรู้เกี่ยวกับผิวสวย ด้วย เกลือ ธรรมชาติ เรื่องของความสวยความงามนั้นไม่เข้าใครออกใคร ก็ขึ้นอยู่ว่าคนเราจะมีการดูแลผิวของตัวเองได้อย่างไร และวันนี้เราก็ได้มีเกร็ดความรู้เล็ก...

 • thaihealth_c_dfiltuwx3469.jpg
  6 อารมณ์ บั่นทอนสุขภาพใจ อารมณ์กับสุขภาพใจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่น่าเชื่อ ใครที่มักจะอารมณ์ไม่ดี ชอบเหวี่ยง ชอบวีนเป็นประจำละก็ ระวังให้ดีเชียวโรคหัวใจจะถามหาเอา ในแต่ละวันขอ...
Visitors: 21,704