มารู้จักไข้เลือดออกและการป้องกัน

 

ไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อ

เชื้อไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ คือ เดงกี 1. เดงกี 1, เดงกี 3 และเดงกี 4 เป็นเหตุให้เราติดเชื้อได้หลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการประมาณ 5-8 วันหลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดความรุนแรงมีตั้งแต่น้อยจนถึงมาก บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต

รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี พ.ศ.2559 โดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 62,405 ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี โดยมีอัตราตายอยู่ที่ 0.1%

อาการไข้เลือดออกแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะไข้ ผู้ป่วยมีไข้ขึ้นปุบปับ ไข้สูงลอย เบื่ออาหาร อาจมีอาเจียน ไม่มีน้ำมูกหรือไอ อาจมีผื่นแดงขึ้นตามตัว บางรายมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือเลือดกำเดาออก ระยะนี้เป็นอยู่ประมาณ 2-7 วัน

ระยะวิกฤต หรือช็อก ผู้ป่วยมีไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว การไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ผู้ป่วยมีอาการช็อก ตับโต เกล็ดเลือดต่ำ เลือดเข้มข้น ถ้ารักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้

ระยะฟื้นตัว ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มรับประทานอาหารได้ และจะมีอาการดีขึ้นใน 2-3 วัน ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน ถ้าผู้ป่วยเริ่มรับประทานอาหารได้และเกล็ดเลือดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าผู้ป่วยดีขึ้น

อาการไข้ใน 3 วันแรกแยกจากโรคอื่นได้ยาก ไม่ควรให้ยาลดไข้พวกแอสไพรินหรือไอบรูโปรเฟน

เพราะทำให้มีเลือดออกมาก ส่วนยาลดไข้พาราเซตามอล ก็ไม่ควรให้มากเช่นกัน เพราะทำให้ตับวายได้ เด็กที่ชักจากไข้สูงควรเช็ดตัวให้ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากๆ โดยดื่มทีละนิดแต่บ่อย ๆ คนที่อาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้ จะมีโอกาสช็อกสูง ถ้ามีอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับ ดื่มน้ำไม่ได้ มีเลือดกำเดาออก มีอุจจาระหรืออาเจียนเป็นเลือด ต้องรีบไปโรงพยาบาล

อาการต้องสงสัย

- ไข้สูง 2-7 วัน

- เบื่ออาหาร

- ไม่มีน้ำมูก (นอกจากมีน้ำมูกมาก่อนมีไข้)

- มีผื่นหรือจุดเลือดออก

*********************

ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์

*********************

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกใช้ป้องกันในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปี ถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี ต้องให้ 3 เข็มห่างกันเข็มละ 6 เดือน วัคซีนลดอุบัติการณ์ของโรคลงได้ ประมาณ 2 ใน 3 และลดความรุนแรงลงได้ ประมาณร้อยละ 90

การป้องกันอย่าให้ยุงลายกัด

เทคนิคป้องกันยุงลายกัด

- ใส่เสื้อผ้าสีอ่อน

- ใช้ยาทากันยุงบริเวณผิวหนังที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุม

- ใส่มุ้งลวดที่บ้าน ประตูควรมีที่ปิดอัตโนมัติ เพราะการลืมปิดเพียง 5 นาทีก็ทำให้ยุงเข้ามาได้จำนวนมาก ห้องนอนควรมีประตูมุ้งลวดอีกชั้น

- กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ยุงลายชอบวางไข่น้ำนิ่งใส ถ้ามีประปาที่เปิดใช้ได้ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีภาชนะเก็บน้ำ

- เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วันก่อนที่ยุงจะฟักเป็นตัว

- ถ้าไม่ใช่ภาชนะบรรจุน้ำดื่มควรใส่ปลาหางนกยูงเข้าไปกินลูกน้ำ หรือใส่ทรายอะเบตเข้าไปทำลายลูกน้ำ

รู้หรือไม่ !!

ยุงลายกัดเด็กเวลากลางวัน ประมาน 2 ชั่วโมง หลังพระอาทิตย์ขึ้น และ 3-4 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก ยุงชนิดนี้เป็นยุงบ้าน ชั่วชีวิตบินไปได้ไม่เกิน 200 เมตร ดังนั้นถ้ามียุงลายในบ้านต้องหาแหล่งของยุงกำจัดทิ้ง

แหล่งที่มาข้อมูล TIMS (Thailand) Ltd

***ไข้เลือดออกป้องกันได้ ไม่แน่ใจ อย่านิ่งนอนใจ ป้องกันไว้ก่อน

**ด้วยเเพคเก็จวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธ์ 3 เข็ม ราคา 9,900 บาท แบ่งชำระ 3 งวด 0 % จ่ายผ่านบัตร Kbank 
รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออก https://goo.gl/8ER9SX
"อย่าวางใจ ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิด"
*ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.039 552 781 
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

Visitors: 20,145