อาการอุบัติเหตุฉุกเฉินวิกฤต จำเป็นต้องเรียกรถพยาบาล


“นิยามผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ  ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น 

1.หัวใจหยุดเต้น

2.หอบรุนแรง 

3.มีการเขียวคล้ำ

4.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว 

5.สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม

6.มีอาการวิกฤติจากอุบัติเหตุ

7.มีเลือดออกมาก ห้ามไม่หยุด

8.ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง

9.แขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก

10.ชัก

11.มีอาการวิกฤติจากไข้สูง

12.ถูกสารพิษ สัตว์มีพิษกัด หรือได้รับยามากเกินขนาด เป็นต้น

แหล่งที่มาข้อมูล https://www.hfocus.org/database/2012/05/123

Visitors: 22,876