สิทธิประกันสุขภาพ Day Case Day care

***สิทธิประกันสุขภาพ Day Case Day care

 

หมดกังวล กับการผ่าตัด ประเภทผู้ป่วยนอก
-การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
-การตรวจโดยการส่องกล้อง
-การตัดชิ้นเนื้อ
-การสลายนิ่ว
-การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส
-การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
-การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
-การจัดกระดูกให้เข้าที่
-การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
-การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
-การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
-การขูดมดลูก
-การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
-การผ่าตัดซีสต่างๆ
##ให้เราดูแลคุณ##โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามแผนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เราดูแลคุณ...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
**โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-777
ฉุกเฉิน โทร. 1719

Visitors: 20,203