គ្លីនិកចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ

គ្លីនិកចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ

កម្មវិធីចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រព្យាបាលសុខភាព

ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ជាការព្យាបាលជម្ងឺដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

"សុខភាពកាយ និងចិត្ត មានភាពរឹងមាំ ដោយវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិន ភាពជោគជ័យនៃការរក្សាព្យាបាលដោយមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំ"

ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីព្យាបាលសុខភាព តុល្យភាពរាងកាយ

 

 

បម្រាមក្នុងការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ

1.      អ្នកជម្ងឺដែលតក់ស្លុត ភ័យខ្លាចក្នុងការព្យាបាលខ្លាំងពេក ទោះបីជាព្យាយាមអស់សមត្ថភាពហើយ នៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទៀត

2.   អ្នកជម្ងឺដែលហត់នឿយខ្លាំង ពីការហាត់ប្រាណផ្សេងៗ

3.   ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

4.   អ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហារបស់កំណកឈាម ពេលមានឈាមហូរហើយ ពិបាកបញ្ឈប់ហូរ

5.   អ្នកជម្ងឺដែលមានជម្ងឺមហារីក

ផ្តល់ការពិគ្រោះ និងព្យាបាលដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនាញផ្នែកចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ

Peerati Phahonthep, MD

Dermatologist, Acupuncturist

បរិញ្ញាវេជ្ជសាស្ត្រ សកលវិទ្យាល័យជុឡាលុងកន

អនុបណ្ឌិតជំនាញការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ New York College of Traditional Chinese Medicine, New York, USA

សញ្ញាបត្រផ្នែកការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ពីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ ជាមួយសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិនឈិងតៅ

សញ្ញាបត្រអប់រំការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីសម្រស់ ប៉េកាំង ប្រទេសចិន

 

        ករុណាទំនាក់ទំនងណាត់ទុកជាមុន មុនពេលចូលមកទទួលសេវា សួរពត៍មានបន្ថែមបានតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 039 552 781

Visitors: 20,203