นพ.เลิศชาย โตวินัส

นายแพทย์ เลิศชาย โตวินัส

ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด/ศัลยเเพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด


  • l_2015-09-02-04-36-35.jpg
    บทความโดย นพ.เลิศชาย โตวินัส ศัลยเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดก่อนสัมผัสโรค สำหรับผู้ที่สมควรต้องได้รับวัคซีนป้องก้นโรคพิษสุนัขบ้าชนิดนี...
Visitors: 22,876