วันที่ 28 ก.ย.59 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)

 


        วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้านให้กับประชาชน

        โรคพิษสุนัขบ้า โรคร้ายแรงที่ยังไม่มีทางรักษา ฉะนั้นทาง องค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) จึงได้กำหนด วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) ขึ้นมา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นถึงความร้ายแรงของโรคนี้ พร้อมทั้งร่วมด้วยช่วยกันขจัดโรคนี้ให้หมดไป แต่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่ามี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ด้วย วันนี้กระปุกดอทคอมเลยขอนำเรื่องราวของวันสำคัญสากลวันนี้มาฝากค่ะ 

ความเป็นมา 
 
          วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีและชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต  


ความสำคัญ

          วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก หรือ World Rabies day จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัข ให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรม

          กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถูกจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ (พ.ศ. 2559) ครบรอบวาระ 10 ปีของการจัดตั้ง องค์กรอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนด 3 พันธกิจขึ้นมา  ได้แก่ การให้ความรู้ (Educate) ฉีดวัคซีน (Vaccinate) และการกำจัด (Eliminate) ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปจากโลกภายในปี พ.ศ. 2573

          ส่วนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ก็ได้มีการรณรงค์และจัดงานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดภายในปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก WHOGARC และ กรมปศุสัตว์

 • DogHealth3.jpg
  ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย: เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100: 0 5379 3149-50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอน...

 • Knowledge_SmallCover_500.jpg
  แผ่นพับ (Leaflet) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้...

 • Kob_dog1.jpg
  คำถาม : การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลาก...

 • 3844.jpg
  ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 0 แล้วมาอีกทีวันที่ 10 สุนัขที่กัดมีอาการปกติ ควรทำอย่างไรคำตอบ แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะหยุดฉีดวัคซีนก็ได้แต่พึ...

 • DDCWatch-Rabies1-01.png
  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไรคำตอบ เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตายคำตอบ ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส1....

 • S__42942468.jpg
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล...
Visitors: 20,145