ไวรัสซิการะบาด 4 จังหวัด สั่งด่วนที่สุดเฝ้าระวัง ยกระดับเป็นสีแดง

ไวรัสซิการะบาด 4 จังหวัด สั่งด่วนที่สุดเฝ้าระวัง ยกระดับเป็นสีแดง

    ไวรัสซิการะบาดหนักในเพชรบูรณ์ จันทบุรี บึงกาฬ เชียงใหม่ มหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าฯ ร่วมมือสาธารณสุขเร่งควบคุมและป้องกันโรค

              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเชียงใหม่ ให้สั่งการให้จังหวัดสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา หลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (European Center for Disease Prevention and Control) ระบุเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน 4 จังหวัดของประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง คือมีการแพร่กระจายของโรคอย่างกว้างขวางในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

              ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวระบุให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสซิกา โดยป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้บุคคลที่ควรระมัดระวังตัวคือผู้ที่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาด และหญิงตั้งครรภ์

ไวรัสซิกา


              ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้ระบุให้แต่ละจังหวัด ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข : EOC) ดำเนินการควบคุมโรค และสั่งทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พร้อมบูรณาการความร่วมมือทั้งในระดับอำเภอ ตำบล ชุมชนและภาคีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างต่อเนื่อง

              สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกามียุงลายเป็นพาหะ ระยะฟักตัว 3-12 วัน (เฉลี่ย 4-7 วัน) ซึ่งผู้ได้รับเชื้อร้อยละ 80 ไม่แสดงอาการ หากป่วยแล้วจะมีไข้ เป็นผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ต้องรีบพบแพทย์ เพื่อทำการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ แต่อาการเหล่านี้สามารถทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพราะไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออก ที่ผ่านมามีการระบาดอย่างหนักในประเทศบราซิล และหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อไวรัสซิกา จะทำให้ทารกมีกะโหลกศีรษะและสมองที่เล็กกว่าปกติ 

 

ไวรัสซิกา

ไวรัสซิกาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ไทยพีบีเอสช่อง 8


  • virus.jpg
    คำถามที่พบบ่อยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค4 กุมภาพันธ์ 2559 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอย่างไร โ...

  • 68537.jpg
    คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไรโรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่ โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่ คำแนะน...

  • ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง โรคไข้ซิกา จากหน่วยงานต่างๆในกรมควบคุมโรค การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้ซิกา อันตราย! ของโรคไข้ซิกาในหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก คำแนะนำเมื่อต้...
Visitors: 20,145