คำถาม : ทั่วไป  • โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไร 
   คำตอบ

   เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส


 • การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตาย 
  คำตอบ

  ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส
  1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามมาตรฐาน
  2. ฉีดวัคซีนกระตุ้นครบตามมาตรฐาน
  3. ฉีดวัคซีนไม่ครบ
  ___3.1) สุนัข/แมว มีอาการปกติภายใน 10 วัน
  ___3.2) ติดต่อคนไข้ไม่ได้/คนไข้ไม่มาฉีด


 • DogHealth3.jpg
  ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย: เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100: 0 5379 3149-50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอน...

 • Knowledge_SmallCover_500.jpg
  แผ่นพับ (Leaflet) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้...

 • Kob_dog1.jpg
  คำถาม : การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลาก...

 • 3844.jpg
  ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 0 แล้วมาอีกทีวันที่ 10 สุนัขที่กัดมีอาการปกติ ควรทำอย่างไรคำตอบ แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะหยุดฉีดวัคซีนก็ได้แต่พึ...

 • aa6_6.jpg
  28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ค...

 • S__42942468.jpg
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล...
Visitors: 20,145