คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า


  • การฉีดวัคซีนแบบกระตุ้นมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ช่วง คือ การสัมผัสโรคภายใน 6 เดือน และการสัมผัสโรคหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป อยากทราบว่ามีระยะเวลากำหนดการคุ้มครองของวัคซีนอยู่ได้นานถึงกี่ปี(เคยฉีดมาแล้ว 1 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี) 
   คำตอบ

   ไม่มีกำหนดเวลา หากเกิน 6 เดือนขึ้นไป แม้ว่าจะเคยฉีดมานานถึง 20 ปีก็ตาม 
   ถ้าถูกกัดอีกก็ฉีดกระตุ้นเพียง 2 เข็มเท่านั้น คือ วันที่ 0 และ 3 โดยไม่ต้องฉีด RIG 


  • ผู้ถูกสุนัขกัดเคยได้รับวัคซีนครบชุดมา 1 ปี แล้วถูกสุนัขกัดอีก แพทย์สั่งฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็ม ครั้งแรก (D0) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่สอง (D3) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้าในผิวหนัง เมื่อฉีดเสร็จจึงทราบว่าวิธีการฉีดไม่เหมือนกัน กรณีนี้จะทำอย่างไร ให้ถือว่ากระตุ้นแล้วหรือนัดมาฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม 
   คำตอบ

   ถือว่ากระตุ้นพอแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการควรฉีดวัคซีนด้วยวิธีเดียวกันทั้ง 2 เข็ม


  • คนถูกสุนัขกัด แพทย์ให้ฉีดวัคซีน 5 เข็ม เป็นวัคซีนชนิดเดียวกันแต่เมื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จึงทราบว่าวิธีการฉีดไม่เหมือนกัน ดังนี้ ครั้งแรก (D0) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งที่สอง (D3) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้าในผิวหนัง ครั้งที่สาม (D7) พยาบาลฉีดวัคซีนแบบเข้าในผิวหนัง กรณีเช่นนี้ควรทำอย่างไร 
   คำตอบ

   ให้ฉีด IM-ID-ID-ID โดยครั้งต่อไปนัดแบบฉีดเข้าในผิวหนัง 2 จุด ใน D30 
   หลักการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ฉีดด้วยวิธีเดียวกันตลอด 
   ห้ามฉีดสลับไปสลับมา 
   เพราะไม่มีข้อมูลผลงานวิจัยยืนยันเกี่ยวกับการสลับวิธีการฉีด


 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกเป็น ID เข็มที่ 2 จะฉีดเป็น IM ได้หรือไม่ 
  คำตอบ

  ไม่ได้ 
  ควรฉีดด้วยวิธีเดียวกันจนครบชุดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฉีด ID หรือ IM


 • DogHealth3.jpg
  ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า-ในคน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย: เลขที่ 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100: 0 5379 3149-50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอน...

 • Knowledge_SmallCover_500.jpg
  แผ่นพับ (Leaflet) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก แผ่นพับ : โรคพิษสุนัขบ้...

 • 3844.jpg
  ถ้าผู้สัมผัสโรคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวันที่ 0 แล้วมาอีกทีวันที่ 10 สุนัขที่กัดมีอาการปกติ ควรทำอย่างไรคำตอบ แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะหยุดฉีดวัคซีนก็ได้แต่พึ...

 • DDCWatch-Rabies1-01.png
  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้ออะไรคำตอบ เชื้อไวรัส ชื่อ เรบี่ไวรัส การปิด Case กรณีที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 3 เข็ม แล้วสุนัขไม่ตายคำตอบ ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคส1....

 • aa6_6.jpg
  28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies day) ตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อป้องกัน กำจัด และให้ความรู้ค...

 • S__42942468.jpg
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านแล...
Visitors: 20,145