สื่อ Infographic


  • 14333181441433318327l.jpg
    องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส กรมควบคุมโรค วันที่ 6 มิถุนายน 2558 1. ลักษณะโรค: โรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

  • 20150811151421_31298.jpg
    รายงานข่าวโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) ประจำวันที่30 มีนาคม 2559 สธ.ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไข...
Visitors: 20,145