รวมข้อมูลภาพ โรคซิกา

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง โรคไข้ซิกา จากหน่วยงานต่างๆในกรมควบคุมโรค

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้ซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง อันตราย! ของโรคไข้ซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง คำแนะนำเมื่อต้องเดินทางไปประเทศที่มี
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง รับมือไวรัสอันตรายโรคไข้ซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง "ไข้ซิกา" ยุงลายเป็นพาหะ 
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง 5 มาตรการที่ดำเนินการ เพื่อป้องกันควบคุม

5 มาตรการที่ดำเนินการ เพื่อป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง Application พิชิตลูกน้ำยุงลาย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ชาวสาธารณสุขรวมพลังพิฆาตยุงลาย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง การป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ไวรัสซิกาคืออะไร?
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสายพันธุ์อันตราย
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ยุงลายพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika Fever
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ยุงลายกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ปราบยุงลายให้สิ้นซากไม่ยุ่งยากด้วยคาถา 5 ป.
 
 
ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ / วงจรชีวิตยุงลาย / โรคไข้เลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
แผ่นพับ : คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
แหล่งที่มา: สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  • virus.jpg
    คำถามที่พบบ่อยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค4 กุมภาพันธ์ 2559 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอย่างไร โ...

  • 68537.jpg
    คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์ ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไรโรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่ โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่ คำแนะน...

  • Zika_4.jpg
    ไวรัสซิการะบาด 4 จังหวัด สั่งด่วนที่สุดเฝ้าระวัง ยกระดับเป็นสีแดง ไวรัสซิการะบาดหนักในเพชรบูรณ์ จันทบุรี บึงกาฬ เชียงใหม่ มหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าฯ ร่วมมือสาธารณสุขเร...
Visitors: 20,145