คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์

คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์

 1. ไวรัสซิกามีผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์อย่างไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่   
 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีการรักษาหรือไม่   
 3. คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
 4. หญิงตั้งครรภ์สามารถเดินทางไปยังบริเวณที่มีการระบาดของไวรัสซิกาได้หรือไม่  
 5. คำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาสำหรับหญิงในช่วงอายุวัยเจริญพันธ์ที่สามารถตั้งครรภ์ได้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
 6. เชื้อไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดสู่ทารกระหว่างตั้งครรภ์หรือช่วงแรกเกิดได้หรือไม่
 7. เชื้อไวรัสซิกาอาจเป็นสาเหตุของภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดได้หรือไม่
 8. ภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดคืออะไร
 9. มีวิธีการยืนยันภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดในทารกหรือไม่   
 10. องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาใช้เงื่อนไขอะไรแสดงถึงความสัมพันธ์เชื้อไวรัสซิกาต่อภาวะการพิการแต่กำเนิด  

Download file : คำถาม - คำตอบ ไวรัสซิกากับหญิงตั้งครรภ์

แหล่งที่มา : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11552&Itemid%20=41711&lang=en


 • virus.jpg
  คำถามที่พบบ่อยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection ) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค4 กุมภาพันธ์ 2559 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอย่างไร โ...

 • ภาพอินโฟกราฟฟิก เรื่อง โรคไข้ซิกา จากหน่วยงานต่างๆในกรมควบคุมโรค การวินิจฉัยและการรักษาโรคไข้ซิกา อันตราย! ของโรคไข้ซิกาในหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก คำแนะนำเมื่อต้...

 • Zika_4.jpg
  ไวรัสซิการะบาด 4 จังหวัด สั่งด่วนที่สุดเฝ้าระวัง ยกระดับเป็นสีแดง ไวรัสซิการะบาดหนักในเพชรบูรณ์ จันทบุรี บึงกาฬ เชียงใหม่ มหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าฯ ร่วมมือสาธารณสุขเร...
Visitors: 20,145