(Trat Goods health)

ททท.ตราด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย ตราด – กัมพูชา (Trat Goods health) เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสุขภาพ รับประชาคมอาเซียน
 
Default Image
 
ที่ห้องประชุม เคซีแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตราด – กัมพูชา (Trat Goods health) โดยการเชิญบริษัทนำเที่ยว B2B จากกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่มีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพนมเปญ และสีหนุวิลล์ ร่วมพบปะเจรจาผู้ปะกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง และฝั่งจังหวัดตราด พร้อมทั้งมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการส่งเสริมการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวสุขภาพ Trat Goods health ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพตราด เคซีแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา บ้านทะเลภูรีสอร์ท และบริษัท B2B ของกัมพูชา นับเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงกรท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทางจังหวัดตราดได้ร่วมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในกัมพูชาพบว่า ชาวกัมพูชา มีความมั่นใจในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ของเมืองไทย โดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่มีรายได้สูงิมักขับรถเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในจังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี จึงได้เกิดแนวคิดในการทำแพ็คเก็จท่องเที่ยวสุขภาพ หรือ Trat Goods health ขึ้น เป็นแพ็คเก็จ 3 วันสองคืน ในราคาพิเศษ โดยนำกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาตรวจสุขภาพ พร้อมท่องเที่ยวทั้งบนเกาะช้างและในจังหวัดตราด ในขณะที่รอลการตรวจสุขภาพ โดยมีบริษัทนำเที่ยวชั้นนำของกัมพูชาเป็นผู้เสนอขายแพ็คเก็จการท่องเที่ยวนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดบนของกัมพูชาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวขึ้น ซึ่ง ททท.ตราด คาดว่าในปีหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตราดจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 อย่างแน่นอน ด้านนายซก เพียกตรา จาก บริษัทนำเที่ยว B2B จากกรุงพนมเปญ กล่าวว่า จากปัจจัยสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาให้เข้ามาเยือนจังหวัดตราด คือ ไม่มีมลภาวะ ทะเลสวย น้ำใส คาดว่าการนำแพ็คเก็จนี้ไปนำเสนอขายภายใน 3 เดือนจะมีนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตามทางกัมพูชาก็พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวตราดที่สนใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกัมพูชา เช่นกัน /...
 
 
 นำเสนอโดย  ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
 เมื่อ  11 มิถุนายน 2559 19:13

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 20,145