"กรมควบคุมโรค ประกาศเตือน เฝ้าระวัง 7 โรคสำคัญในปี 2561 อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก พร้อมแนะ ขอให้กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้
สธ.เฝ้าระวัง 7 โรค อาจแพร่ระบาดในปี 61 "ไข้เลือดออก-หวัดใหญ่"

      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 ที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า มี 7 โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คือ

1.โรคไข้เลือดออก ซึ่งปี 2560 มีผู้ป่วย 50,033ราย เสียชีวิต 59 ราย พยากรณ์ว่าปี2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 5 หมื่นราย มีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน จึงขอให้ประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลายด้วยการเก็บบ้าน เก็บขยะ และ.เก็บน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

2.โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 พบผู้ป่วย 189,870 ราย เสียชีวิต 54 ราย พยากรณ์ว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 220,000ราย พบเพิ่มขึ้นในฤดูฝนช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม จึงขอให้ประชาชนปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

3.โรคมือเท้าปาก ปี2560 พบผู้ป่วย 68,084 ราย เสียชีวิต 3 ราย ในปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 94,000ราย สูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน

4.โรคตาแดง ในปี 2560 พบผู้ป่วย 105,415 ราย ไม่มีเสียชีวิต คาดว่าปี 2561 จะมีผู้ป่วยประมาณ 146,000 ราย ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน จึงขอแนะนำคนป่วย ให้ใช้กระดาษทิชชูเช็ดขี้ตา ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ ไม่ขยี้ตา อย่าให้แมลงวันแมลงหวี่ตอมตา แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

5.อาหารเป็นพิษ ปี 2560 พบผู้ป่วย 101,000 ราย เสียชีวิต 3 ราย ในปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 100,000 ราย ช่วง มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ดังนั้นขอให้กินอาหารปรุงสุก สะอาด หมั่นล้างมือ

6.โรคไข้ฉี่หนู ปี 2560 พบผู้ป่วย 3,257 ราย เสียชีวิต 59 ราย ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วยสูงสุด ซึ่งใน ปี 2561 คาดว่า จะมีผู้ป่วยประมาณ 5,000 ราย

7.โรคเมลิออยโดสิส ซึ่งปี 2560 พบผู้ป่วย 3,140 ราย เสียชีวิต 68 ราย พบมากในฤดูฝนของทุกปี สำหรับปี 2561 คาดจะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 ราย โดยโรคนี้ เกิดจากแบคทีเรียในดิน เข้าทางบาดแผล ดังนั้นเกษตรกรที่จะเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบู๊ท

ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก 6 เดือนถึง 2 ปี และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค แม้ป้องกันไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้

ภัยสุขภาพที่ต้องระวัง

1.บาทเจ็บ หรือ เสียชีวิต จากอบัติเหตุจราจร

2.โรคทางเดินหายใจ ในช่วงปัญหาหมอกควัน