การท่องเที่ยวเมืองตราดเชิงสุขภาพ

MEDICAL TOURISM TRAT: เที่ยวเทรนด์ใหม่ เที่ยวเชิงสุขภาพ ที่ตราด

ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวจังหวัดตราด คนส่วนใหญ่ก็มักวางแผนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน ตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ท่องเที่ยวตามหมู่เกาะจังหวัดตราด เช่น เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เป็นต้น จะมีสักกี่คนที่คาดหวังเรื่อง ‘สุขภาพ’ จากการท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆ เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงทั้งในและต่างประเทศอยู่ในขณะนี้คือ ‘การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ’ หรือ ‘Medical Tourism’

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ความเจ็บป่วยกำลังเกิดขึ้นกับคนทุกวัยอีกทั้งยังเกิดโรคใหม่ๆ อีกมากมาย ทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยกำลังเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศ จากข้อมูลปี พ.ศ. 2550 โดยส่วนมากแล้วชาวต่างประเทศที่ใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยร้อยละ 57 เป็นชาวต่างประเทศที่มาพำนักหรือทำงานในประเทศ

ขณะร้อยละ 43 เป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งประมาณการณ์ได้อีกว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์มากถึงร้อยละ 75 และที่เหลืออีกร้อยละ 25 เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเนื่องจากเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว เมื่อผู้ป่วยเหล่านี้ทำการบำบัดรักษาสุขภาพของตัวเองเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปที่บุคคลเหล่านี้ต้องการคือการพักฟื้น มีแรงดึงดูดต่อสิ่งนี้เป็นอย่างดี เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากมายด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และยังมีการให้บริการที่ดี ความเป็นกันเองของคนไทยที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดอีกแรงด้วย

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอยู่ 2 ประเภทคือ

1. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) เป็นลักษณะเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตัวเองชอบ แล้วจึงจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งเพื่อมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน เช่น การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การบริการสุวคนธบำบัด (Aroma Therapy) และวารีบำบัด (Water Therapy) การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของนักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการเพิ่มพูนพละกำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับความสมดุลให้กับร่างกาย

2. การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในช่วงเที่ยวไปรับบริการบำบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ การทำฟัน และการรักษาสุขภาพฟัน การผ่าตัดเสริมความงาม การผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพจึงมุ่งประโยชน์ต่อการรักษาฟื้นฟูสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ หรืออาจจะเป็นการพักฟื้นหลังจากต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนานๆ การที่ผู้ป่วยได้ทำกายภาพบำบัดหรือพักฟื้นในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและสภาพจิตใจของผู้ป่วยอย่างเต็มที่

ปัจจุบันมีสถานที่ให้บริการการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง เนื่องจากมีความต้องการของผู้ใช้บริการมาก แต่ละแห่งได้มีการปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัย พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งเพื่อความสะดวกสบายของการใช้บริการ ผลพลอยได้ที่ตามมาคือการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เห็นได้จากบางกิจกรรมของการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา หรือแม้กระทั่งกิจกรรมธรรมชาติบำบัด ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวหรือสามารถเชื่อมโยงไปยัง Eco-tourism ได้อีกด้วย

     

     

“อ๋อม อรรคพันธ์” พาแฟนรายการเที่ยวเกาะในฝันเพลินสีสันทะเลตะวันออก

http://www.mediastudio.co.th/2017/08/14/186914/

#ตราด #เกาะกูด #เช้านี้ที่หมอชิต #เช้านี้เที่ยวข้ามภาค

 

กิจกรรมเช้านี้เที่ยวข้ามภาคครั้งที่ 2 เพิ่งจบลงไปด้วยความประทับใจ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณอ๋อม อรรคพันธ์ พระเอกสุดหล่อจากช่อง 7 สีตัวแทนภาคตะวันออก ได้พาแฟนรายการผู้โชคดีทั้งสิบท่านไปเพลิดเพลินสีสันทะเลตะวันออก เที่ยวเกาะกูด เกาะเล็กๆที่มีความเงียบสงบเสมือนเกาะส่วนตัว และยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก ถือเป็นเกาะในฝันของใครหลายๆคน โดยเฉพาะทริปนี้มีผู้โชคดีหลายท่านที่ไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน ได้มาสัมผัสและลงเล่นน้ำทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิต

 

 

 

เริ่มต้นทริปเช้านี้เที่ยวข้ามภาค ด้วยการสักการะขอพรที่ “ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินฯกอบกู้เอกราช ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ต้องมาเช็คอินเป็นจุดแรก

 

 

ก่อนไปเติมพลังรับประทานอาหารทะเลและชมฝูงเหยี่ยวแดงนับร้อยตัว ที่มาบินโฉบกินอาหาร ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด งานนี้ผู้โชคดีหลายคนตื่นเต้น เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นทะเลด้วยตาของตัวเอง

 

 

 

เที่ยวเกาะในฝันเพลินสีสันทะเลตะวันออก เราเดินทางมาถึงท่าเรือเกาะกูด นั่งรถสองแถว แล้วลงเรือหางยาวที่คลองยายกี๋ ผ่านธรรมชาติเขียวขจีสองข้างทางมุ่งหน้าสู่ที่พัก ทันทีที่ลงจากเรือ ไม่รอช้าเช็คอินสถานที่ พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่เสื้อชูชีพลงเล่นกิจกรรมทางน้ำกันเลย

 

 

 

แต่ละคนพายเรือคายัคกันสนุกสนาน สัมผัสความงดงามของน้ำทะเลสวยๆ กระโดดเล่นน้ำกันเต็มที่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เกาะกูดจึงขึ้นชื่อว่าเป็น “อันดามันแห่งทะเลตะวันออก” เรายังสามารถพายเรือคายัคไปตามเส้นทางสู่คลองต่างๆ ชมป่าชายเลนที่มีต้นโกงกางขึ้นหนาแน่น กระโดดเช็คอินถ่ายรูปกับหาดทรายขาวละเอียด พวกเรามีความสุขกับน้ำทะเลกันเพลินจนลืมเวลาเลย

 

 

เริ่มต้นปาร์ตี้ใต้แสงจันทร์กับธีมชาวเกาะ ตื่นเต้นเร้าใจด้วยการแสดงควงกระบองไฟริมหาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับผู้โชคดีโดยเฉพาะ ก่อนปิดท้ายค่ำคืนนี้ ด้วยอาหารทะเลสดๆ และกิจกรรมสนุกสนาน กับการเดินแบบของผู้โชคดีแต่ละคู่ ที่ครีเอทกันมาเพื่อเอาชนะใจพี่อ๋อม แบบไม่มีใครยอมกันเลย

 

 

รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำที่งดงาม เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขกับบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนอยู่บนเกาะส่วนตัว โดยเฉพาะกับผู้โชคดีหลายๆท่านที่เพิ่งได้มีโอกาสมาเห็นทะเลเป็นครั้งแรกในชีวิต หนึ่งในนั้นคือ พ่อพลที่เดินทางมากับลูกสาว ออกมายืนเฝ้ามองทะเลแต่เช้า และไม่คิดไม่ฝันว่าทะเลจะสวยขนาดนี้

 

 

 

เกาะกูด คงไม่ได้เป็นเพียงแค่เกาะในฝันอีกต่อไป เชื่อว่าเที่ยวทะเลตะวันออกกับพี่อ๋อมครั้งนี้ เติมเต็มพลังชีวิตให้กับแฟนรายการผู้โชคดีอย่างไม่มีวันลืม

 

 

ปิดท้ายทริปนี้ พี่อ๋อมยังพามาเช็คอินที่วัดบุปผาราม วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา กราบสักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัย และชมจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ แล้วมาเช็คอิน “สวนสละสมโภชน์” ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์กว่า 30 ปี ของสละพันธ์สุมาลีที่ขึ้นชื่อ จนกลายเป็นของฝากแสนอร่อยที่ต้องมาชิมด้วยตัวเอง ปิดทริปเช้านี้เที่ยวข้ามภาคกับพระเอกสุดหล่อ สองวันหนึ่งคืนพร้อมกิจกรรมเต็มอิ่มเพื่อผู้โชคดีทั้งสิบท่าน

 

 

ช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วจริงๆนะคะ บางคนได้เห็นทะเล กระโดดน้ำ เหยียบเม็ดทราย เป็นครั้งแรกก็คราวนี้ เรายังมีกิจกรรมเที่ยวข้ามภาคไปกับนักแสดงช่อง 7 สีอีก 3 ทริป ที่รอให้คุณผู้ชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดีๆด้วยกัน

 

แหล่งที่มา :  

 

Visitors: 22,877